RENGØRINGS- & VEDLIGEHOLDELSESANVISNING

Daglig rengøring:
Støvsugning eller fejning og aftørring med tør aftørringsklud på eventuel moppe.

Gulvvask:
Nybehandlede gulve må tidligst vaskes efter 1 mdr.
Vask med en Hummel trævask med voks hvid/klar, 0,25-0,50 dl. pr. 10 ltr. vand.
Udføres med en hårdt opvreden klud. Lad aldrig gulvet sejle i vand.

Efterbehandling:
Pleje 1-2 gange årligt med Hummel trævoks, alt efter den daglige slidtage. Tørretid ca. 5-6 timer.

Grundrengøring:
Bør kun ske i forbindelse med efterfølgende behandling, med Hummel trævoks af gulvet.
Udføres med Hummel Trærens, 5 dl. pr. 10 ltr. vand.

Generelt:
Rengøring med trævask bør kun udføres i det omfang det er nødvendigt. Undgå sand og andre slibende partikler på gulvet.

Obs.:
Det anbefales at montere af filtdupper under stole og lignende.